บริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด
หน้าหลัก
เมนู

เตาเผาขยะสำเร็จรูป
ACI

ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง
ไม่ใช้ไฟฟ้า แก๊ส น้ำมัน

บริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด

บริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด

เตาเผาขยะมูลฝอย
ระบบควบคุมอากาศ
ประสิทธิภาพสูง

เตาเผาขยะ ACI สามารถทำงานได้โดยใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า แก๊ส น้ำมัน หรือเครื่องอัดอากาศ มาช่วยในการเผาไหม้ ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกเก็บสะสมอยู่ภายใน และปล่อยออกจากปล่องด้วยอัตราไหลเวียนความร้อนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความร้อนที่สม่ำเสมอ และปลอดภัยในการทำงาน เกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 500-900 ℃ สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดพักเตา

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เตาเผาขยะ-aci-50-ไร้ควัน

เตาเผาขยะยี่ห้อ ACI สามารถช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะได้ด้วยการเผาที่อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเตาเผาขยะทุกรุ่นได้ผ่านการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องควันว่าเป็นไปตามมาตรฐาน จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง
ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า แก๊ส น้ำมัน
หรือเครื่องอัดอากาศ

"ประหยัดค่าใช้จ่าย"
ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใดๆ นอกจากขยะ
ดูแลรักษาง่าย

สำเร็จรูป สะดวก ปลอดภัย
"ใช้งานง่าย"

ด้วยการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้สามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลาประกอบติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพเพียง 1 ชั่วโมง ก็สามารถใช้งานได้ทันที ใช้งานง่าย ดูแลรักษาได้ง่าย เพราะไม่มีระบบเครื่องยนต์กลไกที่ซับซ้อน ไม่ต้องเดินระบบสายไฟ ไม่มีระบบน้ำ ไม่ต้องกังวลเรื่องระบบเชื้อเพลิง เริ่มต้นการใช้งานได้โดยใช้เพียงขยะแห้งและไฟแช็ค

เราใส่ใจในคุณภาพและมาตรฐาน
โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

โรงงานของเราได้รับมาตรฐาน ISO-9001 ด้านการออกแบบ ผลิต จำหน่าย และติดตั้งเตาเผาขยะ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ผ่านการคิดค้น ผลิต ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยมากว่า 15 ปี รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า เตาเผาขยะทุกยูนิตที่เราผลิตจะคงไว้ซึ่งคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

หลากหลายรุ่น
เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม
เข้าถึงทุกพื้นที่

ติดตั้งใช้งานแล้วกว่า 450 แห่ง
ครอบคลุมกว่า 71 จังหวัด

บริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 14 ปี เราพบว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ต่างให้ความร่วมมือในการจัดการขยะเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และได้เลือกใช้เตาเผาขยะ ACI เป็นจำนวนมากกว่า 450 แห่ง ครอบคลุมถึง 71 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้แก่ เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน โรงพยาบาลอำเภอ รพสต. วัด สถานปฏิบัติธรรม ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน บริษัท สถานประกอบการ ปั๊มน้ำมัน ตลอดจนบ้านอยู่อาศัย ซึ่งต่างก็มีความสามารถในจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดทั้งสิ้น จึงทำให้เตาเผาขยะ ACI ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

คุณภาพ มาตรฐาน และความพร้อม
ที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ
ส่งออกสินค้าไปแล้วกว่า 4 ประเทศ
ในกลุ่มประเทศ ASEAN
ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และอินโดนีเซีย

เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
เตาเผาขยะ
การบริหารจัดการขยะ ณ แหล่งกำเนิด